• Projekta nosaukums: Dzīvojamās mājas būvniecība, Ogre