• Projekta nosaukums: Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jomas ielā, Jūrmala