• Projekta nosaukums: Iekārtu demontāža, pārvešana un koģenerācijas stacijas izbūve